#46: App-utvikling, Gitee og kodejobb-gruppa 🐼

Jørgen og Olis Pedrodis har Den Gode Samtale om naboskam, Retromessa, Gitee, Firefox, .NET, den nye Facebook-gruppa kodejobb og hvordan norske utviklere ville koda en app i 2020.

Jørgen og Olis Pedrodis har Den Gode Samtale om naboskam, Retromessa, Gitee, Firefox, .NET, den nye Facebook-gruppa kodejobb og hvordan norske utviklere ville koda en app i 2020. 

★ Support this podcast on Patreon ★

Join our newsletter

Got it. You're on the list!
kode24.no - nettavisa for utviklere © kode24 / Scandinavia Online / Aller Media